Toán Lớp 4: có ba kho thóc kho thứ nhất chứa 5824kg thóc kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1030kg nhưng lại chứa nhiều hơn kho thứ ba 87 yến thó

Question

Toán Lớp 4: có ba kho thóc kho thứ nhất chứa 5824kg thóc kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1030kg nhưng lại chứa nhiều hơn kho thứ ba 87 yến thóc hỏi cả ba kho chứa được tất cả bao nhiêu ki lô gam thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 6 ngày 2022-06-17T08:37:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi $87$ yến thóc = $870$ Kg thóc 
  Số ki-lô-gam thóc có trong kho thứ hai là :
          $5824-1030=4794$ (Kg thóc)
  Kho thứ ba chứa số ki-lô-gam thóc là :
          $4794-870=3924$ (Kg thóc)
  Cả ba kho chứa số ki-lô-gam thóc là :
          $5824+4794+3924=14542$ (Kg thóc)
                Đáp số : $14542$ Kg thóc .

 2. Đổi : 87 yên = 870 kg
  Kho thứ hai chứa số ki – lô – gam thóc là :
  5824 – 1030 = 4794 ( kg )
  Kho thứ ba chứa số ki – lô – gam thóc là :
  4794 – 870 = 3924 ( kg )
  Cả ba kho chứa số ki – lô – gam thóc là :
  5824 + 4794 + 3924 = 14542 ( kg )
  Đáp số : 14542 kg thóc .
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )