Toán Lớp 4: chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật có 292 m chiều rộng kém chiều dài 46 m a Tính diện tích mảnh vườn đó b người ta trồng rau trên mản

Question

Toán Lớp 4: chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật có 292 m chiều rộng kém chiều dài 46 m
a Tính diện tích mảnh vườn đó
b người ta trồng rau trên mảnh vườn đó cứ 1 mét vuông thu hoạch được 5 kg rau Hỏi thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ rau trên mảnh vườn đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tuần 2022-06-15T22:18:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi hình chữ nhật là: 292:2=146(m)
   Chiều rộng là: (146-46):2=50(m)
   Chiều dài là: 146-50=96(m)
   Diện tích của mảnh vườn là: 50×96=4800(m^2)
   Số rau thu được là: 5×4800=24000(kg)
                                               = 240(tạ)
                      Đáp số: a) 4800 m^2
                                   b) 240 tạ rau

 2. a ) Nửa chu vi của mảnh vườn là :
  292 : 2 = 146 ( m )
  Chiều rộng của mảnh vườn là :
  ( 146 – 46 ) : 2 = 50 ( m )
  Chiều dài của mảnh vườn là :
  146 – 50 = 96 ( m )
  Diện tích của mảnh vườn là :
  96 xx 50 = 4800 ( m^2 )
  b ) Thu hoạch được tất cả số tạ rau trên mảnh vườn đó là :
  4800 : 1 xx 5 = 24000 ( kg )
  Đổi 24000kg = 240 tạ
                       Đáp số : a ) 4800m^2
                                      b ) 240 tạ rau
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )