Toán Lớp 4: chp biểu thức : M=45710+8742×a . tìm giá trị của a để biểu thức M có giá trị bé nhất . tìm giá trị bé

Question

Toán Lớp 4: chp biểu thức : M=45710+8742×a . tìm giá trị của a để biểu thức M có giá trị bé nhất . tìm giá trị bé nhất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 7 tháng 2022-05-25T21:46:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M có giá trị bé nhất khi a = 0 
  M = 45710 + 8742 × a 
  M = 45710 + 8742 × 0 
  M = 45710 + 0 
  M = 45710

 2. Giải đáp:
  M=45710+8742×a là số có giá trị bé nhất nên a=0
  Vì 0 nhân với số nào cũng bằng 0 nên 
  a=0(chọn)
  Vậy a=0
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )