Toán Lớp 4: c) y x 1675 – 674 x y – y = 23000

Question

Toán Lớp 4: c) y x 1675 – 674 x y – y = 23000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-05-25T15:35:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y xx 1675 – 674 xx y – y = 23000
  y xx (1675 – 674 – 1) = 23000
  y xx 1000 = 23000
  y = 23000 : 1000
  y = 23

 2. Giải đáp:
   y=23
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   c) y xx 1675 – 674 xx y – y=23000
  y xx 1675 – 674 xx y – y xx 1=23000
  y xx (1675-674-1)=23000
  y xx (1001-1)=23000
  y xx 1000=23000
  y=23000 : 1000
  y=23

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )