Toán Lớp 4: Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu? Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ m

Question

Toán Lớp 4: Bài 6: Một cửa sổ có 10 song cửa, các song cửa cách đều nhau 1dm. Hỏi cửa sổ đó rộng khoảng bao nhiêu?
Bài 5: Một cái nhà có 4 cửa sổ mỗi cửa sổ rộng 12dm, nhà đó có 44 song cửa sổ. Hỏi hai song cửa cách nhau bao nhiêu dm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 4 tuần 2022-04-13T09:41:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 6 :
  Đổi 1dm = 10cm
       10 song cửa sổ có khoảng cách là :
                               10 – 1 = 9
       Mỗi khoảng cách ứng với 10cm . Vậy cửa sổ đó rộng số cm là :
                           10 × 9 = 90 (cm)
                   Đ/s : 90 cm
  Bài 7 :
  Đổi 12dm = 120cm
             Các song của mỗi cửa là : 
                             120 : 10 = 12 (cái)
             Nhà đó có số song cửa là : 
                             12 × 4 = 48 (cái)
        Đ/s : 48 cái

 2. $\text{Bài 6 : }$
  $\text{Số khoảng cách giữa các thanh cửa sổ là : }$
  $\text{ 10 – 2 = 8 }$
  $\text{ Cửa sổ đó rộng là : }$
  $\text{ 8 × 1 = 8 ( dm ) }$
  $\text{Bai 5 : }$
  $\text{ 4 cửa sổ mỗi của sổ có số song là là : }$
  $\text{ 44 : 4 = 11 }$
  $\text{Khoảng cách 2 song là : }$
  $\text{12 : 11 = $\dfrac{12}{11}$ ( dm )}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )