Toán Lớp 4: a. Một thư viện ngày đầu nhận về 2315 quyển sách, ngày thứ hai nhận về 1235 quyển sách. Hỏi trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư

Question

Toán Lớp 4: a. Một thư viện ngày đầu nhận về 2315 quyển sách, ngày thứ hai nhận về 1235 quyển sách. Hỏi trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư viện nhận về bao nhiêu quyển sách?
b. Vụ mùa vừa qua, gia đình bác Tư thu hoạch từ hai thửa ruộng được 75 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ thóc. Hỏi trên mỗi thửa ruộng, bác Tư thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?. Tóm tắt hộ em bài a và b ạ, TỰ NGHĨ NHA MN, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 7 ngày 2022-04-14T08:06:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)   Trung bình mỗi ngày thư viện nhận được số quyển sách là:
            (2315+1235):2=1775  (quyển)
                 Đáp số: 1775 quyển sách
  b) Thửa ruộng thứ nhất thu được số tạ thóc là:
        (75-7):2=34 (tạ)
      Thửa ruộng thứ 2 thu được số tạ thóc là:
        75-34=41 (tạ)
           đáp số: thửa ruộng thứ nhất: 34 tạ
                       thửa ruộng thứ hai: 41 tạ

 2. a)                                     Giải
  Trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư viện nhận về số quyển sách là :
            (2315 + 1235) ÷ 2 = 1775 ( quyển )
                                  Đáp số : 1775 quyển sách.
  b)                        Giải
  Trên thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đc số tạ thóc là :
                       ( 75 – 7 ) ÷ 2 = 34 ( tạ )
  Trên thửa ruộng thứ hai thu hoạch đc số tạ thóc là :
                      75 – 34 = 41 ( tạ )
                                   Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất : 34 tạ thóc.
                                                Thửa ruộng thứ hai : 41 tạ thóc.
   Cách tìm TBC : Ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng. 
  Cách giải bài dạng: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu 
  Cách 1 :  Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) ÷ 2
                 Số bé = Số lớn– Hiệu ( Hoặc Tổng – Số lớn )
  Cách 2 :  Số bé = ( Tổng – Hiệu) ÷ 2
                   Số lớn = Số bé + Hiệu ( Hoặc Tổng – Số bé )
                                    $#KNOIDAU$
                                  #chucbanhoctot

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )