Toán Lớp 4: A) 1023 + X – 203 = 9948 : 12 B) 583 x X + 8492 = 429900 – 1065

Question

Toán Lớp 4: A) 1023 + X – 203 = 9948 : 12 B) 583 x X + 8492 = 429900 – 1065, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tuần 2022-01-14T07:00:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  `A)`

  `1023+x-203=9948:12`

  `(1023-203)+x=829`

  `820+x=829`

  `x=829-820`

  `x=9`

  `b)`

  `583 xx x + 8492 = 429900-1065`

  `583 xx x + 8492 = 428835`

  `583 xx x=428835 – 8492`

  `583 xx x= 420343`

  `x=420343:583`

  `x=721`

 2. Giải đáp:

  a) x = 9

  b) x = 721

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  a) 1023 + x – 203 = 9948 : 12

  ⇔ 1023 + x – 203 = 829

  ⇔ 1023 + x = 829 + 203

  ⇔ 1023 + x = 1032

  ⇔ x = 1032 – 1023

  ⇔ x = 9

  Vậy x = 9

  b) 583 x x + 8492 = 429900 – 1065

  ⇔ 583 x x + 8492 = 428835

  ⇔ 583 x x =  428835 – 8492

  ⇔ 583 x x = 420343

  ⇔ x = 420343 : 583

  ⇔ x = 721

  Vậy x = 721

  $#Zinn$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )