Toán Lớp 4: 4m vuong 7cm vuong= bao nhieu cm vuong giup mik nha

Question

Toán Lớp 4: 4m vuong 7cm vuong= bao nhieu cm vuong
giup mik nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tuần 2022-04-13T01:05:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 4m² 7cm² = 40007cm² 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì 1m² = 100dm²=10000cm²
  Cho nên 4m² 7cm² = 40007cm²
   

 2. Giải đáp: 4m^2 7cm^2=40007cm^2
   – Vì 1m^2=10000cm^2=>4m^2 7cm^2=40000cm^2+7cm^2=40007cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )