Toán Lớp 4: 12345:4= nêu các bước giải phép tính

Question

Toán Lớp 4: 12345:4=
nêu các bước giải phép tính, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 16 phút 2022-06-17T07:16:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.      12345|     
         03    | 3086   
           34                     12345 : 4 = 3086 (dư 1)
             25
               1
                           Đây là cách tính trực tiếp (rút gon)
         12345|  4  
         12      | 3086
           03
             0 
             34                       12345 : 4 = 3086 (dư 1)
             32
               25
               24
                 1
                                   Đây là cách tính thông thường
             CHÚC BẠN HỌC TỐT!

 2. đáp án:
  3086 (dư 1)
  giải thích:
  12345 |_4_
  12       | 3086
    03
      34
      32
      25
      24
        1
  thử lại:
  3086 x 4 + 1
  = 12344 + 1
  = 12345

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )