Toán Lớp 4: 1. Cửa hàng nọ đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu có 2 que kem, bạn sẽ đổi được 1 chiếc kem. Khánh có 20 chiếc que, vậy

Question

Toán Lớp 4: 1. Cửa hàng nọ đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu có 2 que kem, bạn sẽ đổi được 1 chiếc kem. Khánh có 20 chiếc que, vậy cậu ấy sẽ bao nhiêu lần được ăn kem miễn phí?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 9 phút 2022-06-16T01:41:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. số lần mà bạn Khánh được ăn kem miễn phí là:

       20:2=10 ( lần )

  đáp số: 10 lần

   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số lần Khánh được ăn kem miễn phí là :

      20 : 2 = 10 (que)

  Đ/s : 10 que kem

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )