Toán Lớp 3: Trên bãi đỗ xe có 15 xe khách,số xe con nhiều gấp 3 lần xe khách.Hỏi trên bãi có tất cả bao nhiêu xe khách và xe con?

Question

Toán Lớp 3: Trên bãi đỗ xe có 15 xe khách,số xe con nhiều gấp 3 lần xe khách.Hỏi trên bãi có tất cả bao nhiêu xe khách và xe con?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-12-21T11:39:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số xe con có trên bãi đỗ xe là:
  15 xx 3 = 45 (xe)
  Số xe khách và xe con có trên bãi xe là:
  15 + 45 = 60 (xe)
                 Đáp số: 60 xe
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số xe con trên bãi có tất cả là:
                15 xx 3 = 45 (xe con)
  Số xe khách và xe con trên bãi có tất cả là:
                15 + 45 = 60 (xe)
                           Đáp số: 60 xe

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )