Toán Lớp 3: một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m .nếu tăng chiều rộng thêm 4m đồng thời giảm chiều dài đi 3m thì mảnh đất trở thành hình vuô

Question

Toán Lớp 3: một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m .nếu tăng chiều rộng thêm 4m đồng thời giảm chiều dài đi 3m thì mảnh đất trở thành hình vuông. tinh chu vi mảnh đất hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 4 ngày 2022-05-14T07:43:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   chu vi mảnh đất là 58 m

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Nếu giảm chều dài đi 3m thì chiều dài còn lại là

           18 – 3 = 15(m)

  Chiều rộng ban đầu là 

           15 – 4 = 11(m)

  Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là

           (18+11) x 2=58(m)

                   đáp số : 58m

   

 2. $\text{bài giải}$

  $\text{nếu tăng chiều rộng ….. hình vuông}$

  $\text{vậy chiều dài hơn chiều rộng là}$

  $\text{4 + 3 = 7 [ m ]}$

  $\text{chiều rộng mảnh đất đó là}$

  $\text{18 – 7 = 11 [ m ]}$

  $\text{chu vi mảnh đất đó là}$

  $\text{[ 11 + 18 ] × 2 = 58 [ m ]}$

  $\text{đáp số : 58 m}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )