Toán Lớp 3: Bình có 70 viên bi chia thành 4 phần.phần thứ nhất được 1/4 viên bi.phần tức 2 được 1/6 viên bị.phần thứ 3 được 1/9 viên bi.vậy phân th

Question

Toán Lớp 3: Bình có 70 viên bi chia thành 4 phần.phần thứ nhất được 1/4 viên bi.phần tức 2 được 1/6 viên bị.phần thứ 3 được 1/9 viên bi.vậy phân thứ tư được bao nhiêu viên bi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 34 phút 2022-06-15T18:09:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  \text{Phần thứ nhất được là :}
  70 xx 1/4 = 35/2  (viên  bi)
  \text{Phần thứ hai được là :}
  70 xx 1/6 = 35/3  (viên  bi)
  \text{Phần thứ ba được là :}
  70 xx 1/9 = 70/9  (viên  bi)
  \text{Phần thứ tư được là :}
  70 – (35/2 + 35/3 + 70/9) = 595/18  (viên  bi)
  Đáp số : 595/18 vien bi

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng 3 phần đã cho chiếm:
             $\dfrac14+\dfrac16+\dfrac19=\dfrac{19}{36}$ (tổng số bi).
  Phần thứ tư chiếm:
             $1-\dfrac{19}{36}=\dfrac{17}{36}$ (tổng số bi).
  Phần thứ tư có:
             $70\!\cdot\!\dfrac{17}{36}=\dfrac{665}{18}$ (viên).
                         Đáp số: $\dfrac{665}{18}$ viên.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )