Toán Lớp 3: x:4 = 8(dư 3) x : 5= 4 (dư 3)

Question

Toán Lớp 3: x:4 = 8(dư 3)
x : 5= 4 (dư 3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 tháng 2022-06-19T10:40:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@anhdaophuong$
  $\text{$x$ : 4 = 8 ( dư 3 )}$
  $\text{$x$     = 8 × 4 + 3}$
  $\text{$x$      =  35}$
  _____________________________
  $\text{$x$ : 5 = 4 ( dư 3 )}$
  $\text{$x$      = 4 × 5 + 3}$
  $\text{$x$      =  23}$
  Xin hay nhất
  $\text{#NOCOPY}$

 2. Công thức: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư
  x : 4 = 8  ( dư 3 )
  x = 8 xx 4 + 3
  x = 32 + 3
  x = 35
  Vậy x = 35
  _________________________
  x : 5 = 4  ( dư 3)
  x = 4 xx 5 + 3
  x = 20 + 3
  x = 23
  Vậy x = 23
  $#No copy$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )