Toán Lớp 2: Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… ……………………………………………

Question

Toán Lớp 2: Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………
……………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-12-20T23:10:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:
  84>73>61>58>50>48
  Cách làm:
  Số này có chữ số ở hàng chục lớn hơn số kia thì số này lớn hơn số kia.
  Nếu số này có chữ số hàng chục bằng số kia, ta so sánh hàng đơn vị. Số này có chữ số ở hàng đơn vị lớn hơn số kia thì số này lớn hơn số kia.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:
  84,73,61,58,50,48.lớn đến bé.
  48,50,58,61,73,84.bé đến lớn.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )