Toán Lớp 12: Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là 105

Question

Toán Lớp 12: Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là 105, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 tháng 2022-03-14T20:47:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$
  Số lớn nhất là:
  [105 + (2 + 2 + 2)] : 3 = 37
  Vậy các số trước là 33 và 35
  Đáp số: 33 , 35 , 37

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3 số lẻ liên tiếp có dạng a,a+2,a+4
  theo đề bài ta có a+a+2+a+4=105
  3a+6=105
  3a=99
  a=33
  a+2=35
  a+4=37
  Vậy 3 số đó là 33;35;37

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )