Toán Lớp 12: Cho hình chóp S. ABCD đáy là ABCD hình vuông cạnh 5 cm cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy bằng

Question

Toán Lớp 12: Cho hình chóp S. ABCD đáy là ABCD hình vuông cạnh 5 cm cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. góc giữa đường thẳng SB và mặt đáy bằng 45°. tính thể tích của hình chóp S. ABCD….. Giúp mình với nhé °:°, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-06-19T08:55:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $V_{S.ABCD} = \dfrac{125}{3}\ cm^3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $SA\perp (ABCD)$
  $\Rightarrow AB$ là hình chiếu của $SB$ lên $(ABCD)$
  $\Rightarrow \widehat{(SB;(ABCD))} = \widehat{SBA} = 45^\circ$
  $\Rightarrow SA = AB.\tan45^\circ = 5\ cm$
  Ta được:
  $V_{S.ABCD} = \dfrac13S_{ABCD}.SA = \dfrac13\cdot 5^2\cdot 5$
  $\Leftrightarrow V_{S.ABCD} = \dfrac{125}{3}\ cm^3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )