Toán Lớp 12: Cho hàm số y = -1 phần 3 x mũ 3 + 2 x mũ 2 cộng 2 mx trừ 1 m là tham số tìm các giá trị của M để hàm số nghịch biến trên r

Question

Toán Lớp 12: Cho hàm số y = -1 phần 3 x mũ 3 + 2 x mũ 2 cộng 2 mx trừ 1 m là tham số tìm các giá trị của M để hàm số nghịch biến trên r, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-02-17T17:08:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. y=-1/3x^3+2x^2+2mx-1     ;  D=R

  *

  y’=-x^2+4x+2m

  * Để hàm số nghịch biến trên R  ( Với a=-1<0)

  ->Δ_(y’) ≤0  ∀x∈R

  ↔16+8m≤0

  ->m≤-2

  *

  m∈(-∞;-2]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )