Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho chữ số hàng đơn vị là chữ số 0 hoặc chữ số

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau sao cho chữ số hàng đơn vị là chữ số 0 hoặc chữ số 4?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-02-22T16:26:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $36.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần lập dạng $\overline{abc}(0 \le a,b,c \le 9; a \ne 0; a,b,c \in \mathbb{N})$
  $\circledast c=0$
  $a$ có $5$ cách chọn $(1,2,3,4,5)$
  $b$ có $4$ cách chọn (trừ $a,0$)
  $\Rightarrow $Số số lập được: $5.4=20$
  \circledast c=4
  $a$ có $4 $ cách chọn $(1,2,3,5)$
  $b$ có $4$ cách chọn (trừ $a,c$)
  $\Rightarrow $Số số lập được: $4.4=16$
  Số số tự nhiên có $3$ chữ số khác nhau sao cho chữ số hàng đơn vị là chữ số $0$ hoặc chữ số $4$ là: $16+20=36$(số).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )