Toán Lớp 11: Giá trị nhỏ nhất của y=2cosx+1

Question

Toán Lớp 11: Giá trị nhỏ nhất của y=2cosx+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tháng 2022-03-01T15:42:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  \(Min =  – 1\)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  Do: – 1 \le \cos x \le 1\\
   \to  – 2 \le 2\cos x \le 2\\
   \to  – 1 \le 2\cos x + 1 \le 3\\
   \to Min =  – 1\\
   \Leftrightarrow \cos x =  – 1\\
   \Leftrightarrow x = \pi  + k2\pi \left( {k \in Z} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )