Toán Lớp 11: cos^2x+cos2x-3/4=0 giúp với ạ đang gấp

Question

Toán Lớp 11: cos^2x+cos2x-3/4=0 giúp với ạ đang gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-15T23:29:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  x=±arccos(√21/6)+k2π
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  cos²x+cos2x-3/4=0
  ⇔cos²x+(2cos²x-1)-3/4=0
  ⇔3cos²x-7/4=0
  ⇔cos²x=7/12
  ⇔cosx=√21/6
  ⇔x=±arccos(√21/6)+k2π

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )