Toán Lớp 10: Vẽ đồ thị hàm số y = -x khi x nhỏ hơn hoặc bằng -1

Question

Toán Lớp 10: Vẽ đồ thị hàm số y = -x khi x nhỏ hơn hoặc bằng -1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-06-15T05:02:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Vẽ đồ thị hàm số y=-x khi x\le -1
    +) Với x=-1=>y=-(-1)=1 ta có điểm (-1;1)
    +) Với x=-2=>y=-(-2)=2 ta có điểm $(-2;2)$
    +) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm (-1;1);(-2;2) và lấy phần đường thẳng ứng với x\le -1 ta được đồ thị hàm số y=-x khi x\le -1

    toan-lop-10-ve-do-thi-ham-so-y-khi-nho-hon-hoac-bang-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )