Toán Lớp 10: Tìm điều kiện của Căn x^2+5x+6

Question

Toán Lớp 10: Tìm điều kiện của Căn x^2+5x+6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 tháng 2022-06-20T06:17:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  \sqrt{x^2+5x+6}
  =\sqrt{x^2+2x+3x+6}
  =\sqrt{x(x+2)+3(x+2)}
  =\sqrt{(x+3)(x+2)} Xác định khi và chỉ khi: (x+3)(x+2)>=0
  <=>$\left[\begin{matrix} \begin{cases} x+3≥0 \\ x+2≥0 \end{cases} \\ \begin{cases} x+3≤0 \\ x+2≤0 \end{cases} \end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} \begin{cases} x≥-3 \\ x≥-2 \end{cases} \\ \begin{cases} x≤-3 \\ x≤-2\end{cases} \end{matrix}\right.$
  <=>[(x>=-2),(x<=-3):}
  Vậy với x>=-2 hoặc x<=-3 thì căn thức xác định.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )