Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và AB=√2. Tính độ dài | vecto BC- vectơ BA|

Question

Toán Lớp 10: Cho tam giác ABC vuông cân tại A và AB=√2. Tính độ dài | vecto BC- vectơ BA|, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tháng 2022-12-22T01:59:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Ta có : $ | \overrightarrow{BC} – \overrightarrow{BA} | $
         $ =  | \overrightarrow{AC} | $
         $ = AC$
  Vì  $ Δ ABC$ vuông cân ở $A$ 
  $ ⇒ AB = AC $
  Mà $AB = \sqrt[]{2} $
  $ ⇒ AC = \sqrt[]{2}$
  Vậy $ | \overrightarrow{BC} – \overrightarrow{BA} | = \sqrt[]{2}$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )