Toán Lớp 10: Cho số tự nhiên N. Trình bày thuật toán kiểm tra xem N có là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp không?

Question

Toán Lớp 10: Cho số tự nhiên N. Trình bày thuật toán kiểm tra xem N có là tổng của hai số tự nhiên liên tiếp không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 45 phút 2022-06-20T18:05:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  long long n,i;
  int main()
  {
  cin>>n;
  i=n/2;
  if (2*i+1==n) cout<<“Phai”;
  else cout<<“Ko phai”;
  return 0;
  }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )