Toán Lớp 1: Hai đội tham gia trồng cây: đội 1 có 25 người, đội 2 có 18 người và đội 1 trồng nhiều hơn đội 2 là 56 cây. Hỏi nếu mỗi người trồng số

Question

Toán Lớp 1: Hai đội tham gia trồng cây: đội 1 có 25 người, đội 2 có 18 người và đội 1 trồng nhiều hơn đội 2 là 56 cây. Hỏi nếu mỗi người trồng số cây như nhau thì mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tháng 2022-12-22T11:08:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~chanh gửi tus nha~
  bài làm
  đội 1 hơn đội 2 số người là:
  25-18=7(người)
  ta thấy:vì mỗi người đều trồng số cây
   bằng nhau nên 7 người ứng với 56 cây
  vì 7 người trồng được 56 cây nên một người trồng đc:
  56:7=8(cây)
  đội 1 trồng đc số cây là:
  8×25=200(cây)
  đội 2 trồng đc số cây là:
  8×18=144(cây)
  đ/s

 2. Hiệu số người của đội một và hai là:
  25 – 18 = 7 (người)
  Mỗi người trồng số cây là:
  56 : 7 = 8 (cây)
  Đội một trồng được là:
  25 × 8 = 200 (cây)
  Đội hai trồng được là:
  200 – 56 = 144 (cây)
  Đáp số: 200 cây và 144 cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )