Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều ( giải thích ) A. bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của cđ chậm dần đều b. tăng đều theo t/g c. chỉ có độ lớn k đổi d. có phương, ...

Continue reading

Toán Lớp 9: Bài 1: Cho hàm sô y = $ax^{2}$ a. Xác định hàm số biết điểm M(1 ;2) thuộc đồ thị. b. Tìm trên đồ thị những điểm có tung độ bằng 8. c. Có bao nhiêu điểm thuộc parabol mà ...

Continue reading

Toán Lớp 5: Câu 6: Người ta viết liền nhau các số tự nhiên chẵn liên tiếp 2468101214… Hỏi chữ số thứ 2016 của dãy trên là chữ số nào? Câu 11: Tính $\frac{2004}{2005}$ × $\frac{200520052005}{200320032003}$ × $\frac{20032003}{20042004}$  Câu 16: Một năm ...

Continue reading