Hội thi Ánh sáng soi đường lần thứ II năm 2017

Vòng Chung kết toàn quốc

416.329

Thí sinh dự thi

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ

 • 01

  129.339 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  74.480 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  72.698 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  61.147 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 02

  44.130 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

 • 03

  44.011 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

XEM THÊM

SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐÃ THI

 • 01

  99.107 thí sinh

  Hà Nội

 • 02

  59.856 thí sinh

  Thái Nguyên

 • 03

  50.699 thí sinh

  Nghệ An

XEM THÊM
 • 01

  39.890 thí sinh

  Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 • 02

  39.733 thí sinh

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 • 03

  25.104 thí sinh

  Trường Đại học Vinh

XEM THÊM

XẾP HẠNG THÍ SINH

 • Chưa có top thí sinh
XEM BẢNG XẾP HẠNG
 • 1

  Nguyễn Thị Minh Thì

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh - Tp.Hồ Chí Minh

  Thời gian: 21:06:211 Điểm : 3940

 • 2

  Phạm Văn Trường

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại họcQG Tp Hồ Chí Minh - Tp.Hồ Chí Minh

  Thời gian: 22:02:355 Điểm : 3930

 • 3

  Nguyễn Ngọc Thùy Dương

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - Bình Dương

  Thời gian: 16:15:629 Điểm : 3850

XEM BẢNG XẾP HẠNG

HỌ NÓI VỀ CHÚNG TÔI