Toán Lớp 2: Có một cân hai đĩa, một quả cân 5kg và một quả cân 2kg .Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Question

Có một cân hai đĩa, một quả cân 5kg và một quả cân 2kg .Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?

Có một cân hai đĩa, một quả cân 5kg và một quả cân 2kg .Hỏi chỉ dùng hai lần cân, làm thế nào lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to?
Answers ( 6 )

 1. -Cách lấy được 1 kg gạo từ thùng gạo to chỉ trong 2 lần cân:

  +Lần một: Cho quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Như thế ta được số gạo ở đĩa cân bên phải là 3kg.

  +Lần hai: Cho quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái. Sau đó ta làm cho hai đĩa cân bằng nhau. Muốn bằng nhau ta phải bớt gạo bên đĩa cân bên phải xuống. Ta bớt từ từ cho đến khi hai đĩa cân bằng nhau thì ta có số gạo đã bớt ra bằng 1kg (2kg = 3kg – 1kg)

  Best answer
 2. Lần một: Cho quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Như thế ta được số gạo ở đĩa cân bên phải là 3kg.

  Lần hai: Cho quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái. Sau đó ta làm cho hai đĩa cân bằng nhau. Muốn bằng nhau ta phải bớt gạo bên đĩa cân bên phải xuống. Ta bớt từ từ cho đến khi hai đĩa cân bằng nhau thì ta có số gạo đã bớt ra bằng 1kg (2kg = 3kg – 1kg)

 3. Lấy gạo rồi đặt 2 quả cân lên 2 bên
  rồi cho gạo vào bên còn lại cho tới khi 2 bên cân bằng ta được 3kg gạo.
  Cân từ 3 kg gạo đó lấy 2 kg ta còn lại 1kg từ thùng gạo to.

 4. Lần cân 1:

  – Để quả cân 5 kg 1 bên, quả cân 2kg 1 bên

  – Đổ gạo sang bên cân có quả cân 2kg sao cho bên đựng quả cân 5kg và quả cân 2kg bằng nhau

  => Lấy được 3 kg gạo

  Lần cân 2:

  – Để 3kg gạo sang một bên, quả cân 2kg sang 1 bên

  – Lấy gạo ra khỏi cân để 2 bên cân bằng nhau.

  – Số gạo bỏ ra được 1kg gạo

  => Ta có thể lấy được 1kg gạo.

 5. Lần một: Cho quả cân 5kg lên đĩa cân bên trái và cho quả cân 2kg cùng với một số gạo lên đĩa cân bên phải sao cho hai đĩa cân bằng nhau. Như thế ta được số gạo ở đĩa cân bên phải là 3kg.

  Lần hai: Cho quả cân 5kg ở đĩa cân bên trái xuống và chuyển quả cân 2kg từ đĩa cân bên phải sang đĩa cân bên trái. Sau đó ta làm cho hai đĩa cân bằng nhau. Muốn bằng nhau ta phải bớt gạo bên đĩa cân bên phải xuống. Ta bớt từ từ cho đến khi hai đĩa cân bằng nhau thì ta có số gạo đã bớt ra bằng 1kg (2kg = 3kg – 1kg)

 6. L1: đặt quả cân 5kg sang 1 bên 1 quả cân 2 kg sang 1 bên rồi đong gạo sao cho 2 bên cân bằng lúc đó sô gạo nặng 5-2=3kg

  L2: với số gạo cân được ở lần 1 để số gạo đó 1 bên và đặt quả cân 2kg sang 1 bên rồi bớt số gạo sao cho 2 cân bằng nhau ( lưu ý giữ lại gạo bớt ) số gạo bớt là 3-2=1kg vậy là ta đã đọng được rồi

Browse

Choose from here the video type.

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )