Toán Lớp 8: tìm gtnn của biểu thức A= x+8 / căn x +1

By Phước Bình

Toán Lớp 8: tìm gtnn của biểu thức A= x+8 / căn x +1
Viết một bình luận