Toán Lớp 8: Tìm x 4x²(x-3)-x+3=0 Cho tam giác abc cân tại a trên các cạnh bên ab,ac lấy các điểm m,n sao cho BM=CN a) tam giác BMNC là hình gì vì s

Toán Lớp 8: Tìm x 4x²(x-3)-x+3=0
Cho tam giác abc cân tại a trên các cạnh bên ab,ac lấy các điểm m,n sao cho BM=CN
a) tam giác BMNC là hình gì vì sao
Giúpppppppp với

TRẢ LỜI

 1. Gửi bạn:
  $4x^2(x-3)-x+3=0$
  $⇒4x^2(x-3)-(x-3)=0$
  $⇒(x-3)(4x^2-1)=0$
  $⇒(x-3)(2x-1)(2x+1)=0$
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\2x+1=0\\2x-1=0\end{array} \right.\) 
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-\dfrac{1}{2}\\x=\dfrac{1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy $x=3$ hoặc $x=±\dfrac{1}{2}$
  Câu $2$:
  $BM=CN$ mà $AB=AC$ ($ΔABC$ cân tại $A$)
  $⇒$ $AM=AN$
  $⇒$ $AMN$ cân tại $A$
  $⇒$ $\widehat{AMN}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}$
  Mà: $⇒$ $\widehat{ABC}=\dfrac{180^o-\widehat{A}}{2}$
  $⇒$ $\widehat{AMN}=\widehat{ABC}$
  $⇒$ $MN//BC$
  $⇒$ $BMNC$ là hình thang
  Lại có: $\widehat{ACB}=\widehat{ABC}$
  $⇒$ $\widehat{MBC}=\widehat{NCB}$
  $⇒$ $BMNC$ là hình thang cân.

  toan-lop-8-tim-4-3-3-0-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-cac-diem-m-n-sao-c

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tìm x :
  4x^(2)(x-3)-x+3=0
  ⇔4x^(2)(x-3)-(x-3)=0
  ⇔(x-3)(4x^(2)-1)=0
  ⇔(x-3)[(2x)^(2)-1^2]=0
  ⇔(x-3)(2x-1)(2x+1)=0
  $⇔\left[\begin{matrix} x-3=0\\ 2x-1=0\\2x+1=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=3\\ 2x=1\\2x=-1\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix} x=3\\ x=\dfrac{1}{2}\\x=\dfrac{-1}{2}\end{matrix}\right.$
  Vậy x∈{3;1/2;-1/2}
  Bài hình : 

  toan-lop-8-tim-4-3-3-0-cho-tam-giac-abc-can-tai-a-tren-cac-canh-ben-ab-ac-lay-cac-diem-m-n-sao-c

  Trả lời

Viết một bình luận