Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức `A` `=` ($\frac{x}{x^2 + 4}$ `+` $\frac{2}{2 – x }$ `+` $\frac{1}{x – 2}$ ) `.` $\frac{x+2}{2}$

Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức A = ($\frac{x}{x^2 + 4}$ + $\frac{2}{2 – x }$ + $\frac{1}{x – 2}$ ) . $\frac{x+2}{2}$

TRẢ LỜI

 1. Gửi bạn:
  Đề đúng: $A=(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $(ĐKXĐ:x\neq±2)$
  $A=(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x-2}{(x+2(x-2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2x+4}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x-2}{(x+2(x-2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x-2x-4+x-2}{(x-2)(x+2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=\dfrac{-6}{(x-2)(x+2)}.\dfrac{x+2}{2}$
  $A=\dfrac{-6}{x-2}.\dfrac{1}{2}$
  $A=\dfrac{-3}{x-2}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  A=(x/(x^(2)-4)+2/(2-x)+1/(x+2)).(x+2)/2    (ĐK : x \ne +-2)
  =(x/(x^(2)-4)-2/(x-2)+1/(x+2)).(x+2)/2
  =(x/[(x-2)(x+2)]-[2(x+2)]/[(x-2)(x+2)]+(x-2)/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =((x-2x-4+x-2)/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =(-6/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =(-6.(x+2))/[(x-2)(x+2).2]
  =-3/(x-2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận