Toán Lớp 8: rút gọn P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4) 60 điểm + ctlhn

Toán Lớp 8: rút gọn
P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4)
60 điểm + ctlhn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: rút gọn P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4) 60 điểm + ctlhn”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4) (text{ĐKXĐ:x≠± 2)
  = [x/(x+2)-[(x-2)(x^2+2x+2^2)(x^2-2x+4)]/[(x+2)(x^2-2x+2^2)(x-2)(x+2)]] : 4/(x^2-4)
  =[x/(x+2)-(x^2+2x+4)/[(x+2)^2]] : 4/[(x-2)(x+2)
  =[x(x+2)-(x^2+2x+4)]/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(x^2+2x-x^2-2x-4)/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(-4)/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(-x+2)/(x+2)

  Trả lời

Viết một bình luận