Toán Lớp 8: Cho x-y=4 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:A=xy+7

Toán Lớp 8: Cho x-y=4
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:A=xy+7

TRẢ LỜI

 1. Ta có 😡 – y = 4
  ⇒ x = y + 4
  Thay x = y+4 vào A ta được
  ⇒ A = xy + 7 = y(y+4) + 7
  ⇒ A = y^2 + 4y + 7
  ⇒ A = y^2 + 2 . 2y + 4 + 3
  ⇒ A = (y+2)^2 + 3 ≥ 3
  Vậy GTNN của A = 3 khi y + 2 = 0 ⇔ y = -2

  Trả lời

Viết một bình luận