Toán Lớp 8: Cho bảng gồm các ô vuông kích thường 5 x 100 (bảng gồm 5 hàng, 100 cột). Người ta tô màu x ô vuông đơn vị của bảng sao cho mỗi ô vuôn

Toán Lớp 8: Cho bảng gồm các ô vuông kích thường 5 x 100 (bảng gồm 5 hàng, 100 cột). Người ta tô màu
x
ô vuông đơn vị của bảng sao cho mỗi ô vuông đơn vị của bảng có nhiều nhất 2 ô vuông kề với nó được tô màu (hai ô vuông được gọi là kề nhau nếu chung có một cạnh chung).
Tìm giá trị lớn nhất của
x
.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho bảng gồm các ô vuông kích thường 5 x 100 (bảng gồm 5 hàng, 100 cột). Người ta tô màu x ô vuông đơn vị của bảng sao cho mỗi ô vuôn”

 1. Đáp án bài toán như sau:

  Gọi a là số các ô được tô màu nằm ở góc bảng, b là số các ô được tô màu nằm trên cạnh của bảng nhưng không ở góc và c là số các ô vuông còn lại.

  Khi đó x = a + b + c

  Gọi N là số cặp ô (c1;c2) trong đó c1 là ô được tô màu và c2 là ô kề với ô c1.

  Chú ý rằng mỗi ô được tô màu ở góc có 2 ô kề, mỗi ô tô màu ở cạnh có 3 ô kề và mỗi ô đen ở vị trí còn lại có 4 ô kề. Ta có:

  N = 2a + 3b + 4c.

  Rõ ràng a

  4 và b

  202.

  Do đó N = 4(a + b + c) – (2a + b)

  4(a + b + c) – (2.4 + 202) = 4x – 210.

  Mặt khác, do mỗi ô vuông của bảng có tối đa 2 ô được tô màu kề với nó nên ứng với mỗi ô vuông sẽ cho tương ứng tối đa 2 cặp (c1;c2) với tính chất như trên.

  Do bảng có 500 ô vuông nên N

  500.2 = 1000.

  Tóm lại, ta có: 1000

  4x – 210, hay x

  605
  2
  .

  Vì n là số tự nhiên nên x

  302.

  Ta có cách tô dưới đây chứng tỏ có thể tô được 302 ô theo yêu cầu:

  Vậy x lớn nhất là 302.
  toan-lop-8-cho-bang-gom-cac-o-vuong-kich-thuong-5-100-bang-gom-5-hang-100-cot-nguoi-ta-to-mau-o

  Trả lời

Viết một bình luận