Toán Lớp 8: Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E,F,H lần lượt là trung điểm của AB,BC,OE a) Chứng minh

By Trang Ðài

Toán Lớp 8: Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E,F,H lần lượt là trung điểm của AB,BC,OE
a) Chứng minh AF cắt OE tại H .
b)DF,DE lần lượt cẮT AC tại T,S . Chứng minh: AS=ST=TC
c)BT cắt DM ở M . Chứng minh E,O,M thẳng hàng

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 4: Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E,F,H lần lượt là trung điểm của AB,BC,OE a) Chứng minh”

Viết một bình luận