Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Đầy đủ.

Toán Lớp 7: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 3n-7 là số tự nhiên chia hết cho n+1. Đầy đủ.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3n-7 \vdots n+1
  3(n+1)-10 \vdots n+1
  Mà 3(n+1)\vdots n+1
  =>10 \vdots n+1
  => n+1 \in Ư(10)={1;2;5;10}                            
  => n\in {0;1;4;9}
  Vậy n\in {0;1;4;9}                                                                                                                                   
   

  Trả lời

Viết một bình luận