Toán Lớp 7: Bài 34 : Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o a) Tính góc B1 b) So sánh góc A1 và góc B4 c) Tính góc B2 Bài tập thêm : d) Tính các góc A1,

By Phương

Toán Lớp 7: Bài 34 : Hình 22 cho biết a//b và A4 = 37o
a) Tính góc B1
b) So sánh góc A1 và góc B4
c) Tính góc B2
Bài tập thêm :
d) Tính các góc A1, A2, B3, B4.
Mn giúp em vs ạ, em cần nộp trong tối nay !
Viết một bình luận