Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và 7B là 4/5, của lớp 7B và 7C là 2/3,

Toán Lớp 7: Ba lớp 7A, 7B, 7C tham gia lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A và 7B là 4/5, của lớp 7B và 7C là 2/3, số cây trồng được của lớp 7B nhiều hơn 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận