Toán Lớp 7: a. Vẽ c ⊥a b. Vẽ b//a. Hỏi c có vuông góc với b không? Vì sao? c. Phát biểu tính chất đó bằng lời. Khỏi vẽ cũng đc ạ,

By Huyền Thư

Toán Lớp 7: a. Vẽ c ⊥a
b. Vẽ b//a. Hỏi c có vuông góc với b không? Vì sao?
c. Phát biểu tính chất đó bằng lời.
Khỏi vẽ cũng đc ạ,
Viết một bình luận