Toán Lớp 6: để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn ở vùng cao,một trường học thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, hình thức là mỗi bạn học sinh quyên g

By Bích Hải

Toán Lớp 6: để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn ở vùng cao,một trường học thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, hình thức là mỗi bạn học sinh quyên góp các quyển sách. Sau khi kết thúc thì số sách được xếp thành từng bó 10 quyển,12 quyển,14 quyển thì đều vừa đủ.Hỏi nhà trường đã quyên góp bao nhiêu quyển sách?biết rằng số sách trong khoảng từ 700 đến 1000 quyển sách
Viết một bình luận