Toán Lớp 6: Bạn ơi giúp mình với mình cảm ơn chỉ cần viết đáp án đáp án cuối cùng ra thôi không cần giải thích một căn phòng hình chữ nhật có chiều

By Nhiên

Toán Lớp 6: Bạn ơi giúp mình với mình cảm ơn chỉ cần viết đáp án đáp án cuối cùng ra thôi không cần giải thích một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m và chiều rộng 4 m được lát bằng các viên gạch hình vuông cạnh 60 cm biết giá tiền mỗi viên gạch là 65000 đồng số tiền mua gạch để lát nền căn phòng đó là
Viết một bình luận