Toán Lớp 5: Tìm y : d ) y : 0,4 – y : 0,5 = 1,2

By Khánh Ly

Toán Lớp 5: Tìm y :
d ) y : 0,4 – y : 0,5 = 1,2




Viết một bình luận