Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền

By Thái Lâm

Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền
Viết một bình luận