Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m và gấp 4 lần chiều rộng. a) hỏi diện tích mảnh đất là bao nhiêu? b) người ta dùng 40% diện

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m và gấp 4 lần chiều rộng.
a) hỏi diện tích mảnh đất là bao nhiêu?
b) người ta dùng 40% diện tích mảnh đất để trồng hoa, diện tích đất còn lại dùng để trồng rau. tính tỉ số của diện tích đất trồng rau.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
  50 : 4 = 12,5 (m)
  a) Diện tích của mảnh đất đó là:
  50 × 12,5 = 625 (m²)
  b) Số diện tích để trồng hoa là:
  625 × 40 : 100 = 250 (m²)
  Số diện tích để trồng rau là:
  625 – 250 = 375 (m²)
  Đáp số: a) 625m²
                 b) 375m²

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
           50 : 4 = 12,5 ( m )
   Diện tích của mảnh đất đó là:
           56 x 12,5 = 625 ( m2 )
  a diện tích để trồng hoa là:
           625 x 40 : 100 = 250 ( m2 )
   diện tích để trồng rau là:
          625 – 250 = 325 ( m2 )
             Đáp số: a 625 m2
                          b 375 m2

  Trả lời

Viết một bình luận