Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Tìm diện tích còn

By Thúy Hường

Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Tìm diện tích còn lại
Viết một bình luận