Toán Lớp 5: Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. 15% số học nam là: A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn

By Bích Hải

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. 15% số học nam là:
A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. 15% số học nam là: A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn”

Viết một bình luận