Toán Lớp 5: Cho số 100000…8 có … là 2021 chữ số 0 Em hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 không?

By Huyền Thư

Toán Lớp 5: Cho số 100000…8 có … là 2021 chữ số 0
Em hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 không?
Viết một bình luận