Toán Lớp 5: Câu 7: Số dư trong phép chia 86,38 : 42 là bao nhiêu?(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) * Các bạn giúp mình với

By Bích Hải

Toán Lớp 5: Câu 7: Số dư trong phép chia 86,38 : 42 là bao nhiêu?(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) *
Các bạn giúp mình với

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Câu 7: Số dư trong phép chia 86,38 : 42 là bao nhiêu?(Phần thập phân của thương lấy đến hai chữ số ) * Các bạn giúp mình với”

Viết một bình luận