Toán Lớp 5: Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 21ha = dam² 810cm2 = dm² cm² 15km2 = ha 90 009m2

By Nhân

Toán Lớp 5: Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
21ha = dam²
810cm2 = dm² cm²
15km2 = ha          
90 009m2 = dam² m²




Viết một bình luận